O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sliko

BFM — 37
BFM — 37
Sull'arte dell'amore o Film con 14441 frames [t.l.]